Wstęp

Antonina: „Ciotka Antonina”, „Mateczka” - patriotka i działaczka społeczna. Wraz z córkami: Zofią, Hanką i Wandą już w 1939 otaczała opieką polskich żołnierzy z rozbitych oddziałów broniących Lublina, pomagała uchodźcom. Przez całą wojnę organizowała i niosła pomoc więźniom hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, jeńcom oflagów i stalagów, słała im paczki z żywnością, lekami, odzieżą i grypsami. Podczas wysiedlania Żydów Antonina przyjęła pod swój dach dwie młode Żydówki. W ostatnich tygodniach okupacji zorganizowała szpitalik, a po ucieczce Niemców jadłodajnię dla uchodźców i więźniów wracających z obozów. W Lublinie znajduje się ulica nazwana jej nazwiskiem na wniosek byłych więźniów Majdanka. więcej...

Copyright © 2023, Antonina Grygowa i córki.