Dokumenty

Poniżej zostały zamieszczone linki do zeskanowanych grypsów wysyłanych z Majdanka, dokumentacji oraz listów z obozów jenieckich (m.in. Oflag II E Neubrandenburg, Oflag VII A Murnau am Staffelsee, Stalag III B Fuerstenberg/Oder, Stalag V C Wildberg ), będących w posiadaniu rodziny.
Grypsy dotyczące Majdanka zeskanowane są w kolejności, w jakiej znajdowały się w albumie przygotowanym jeszcze przez babcię Antoninę, natomiast listy z oflagów i stalagów opracowała Zofia Putz z d. Grygowa. Nie ma w nich obecnie porządku chronologicznego, jednak ze względu na to, że ta praca może potrwać dłuższy czas, rodzina zdecydowała się udostępnić materiały w obecnej formie, by rozpowszechniać wiedzę o życiu w obozie oraz pracy ludzi zaangażowanych w pomoc osadzonym.

Dokumenty, podziękowania, pisma:

Dokumenty (600 dpi)

Grypsy:

Grypsy z Majdanka cz. 1. (300 dpi) (600 dpi)
Grypsy z Majdanka cz. 2. (300 dpi) (600 dpi)
Grypsy z Majdanka cz. 3. (300 dpi) (600 dpi)
Grypsy z Majdanka cz. 4. (300 dpi) (600 dpi)
Grypsy z Majdanka cz. 5. (300 dpi) (600 dpi)
Grypsy z Majdanka cz. 6. (300 dpi) (600 dpi)
Grypsy z Majdanka cz. 7. (300 dpi) (600 dpi)
Grypsy z Majdanka cz. 8. (300 dpi) (600 dpi)
Grypsy z Majdanka cz. 9. (300 dpi) (600 dpi)

Oryginały grypsów zostały przekazane do Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie i na stronie są udostępniane za zgodą Muzeum.
Copyright © 2023, Antonina Grygowa i córki.